IX ZJAZD POLSKIEGO
TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI

15‒16 września 2017 roku
Park Inn by Radisson Kraków, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Rejestracja

KRAKÓW
15‒16 września 2017 r.
Park Inn by Radisson Kraków

Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
Streszczenie Wyślij

Techniki artroskopowe nadgarstka

Profesor Christophe Mathoulin, MD

Wydanie polskie pod redakcją naukową dr hab. n. med. Marty Tarczyńskiej
i dr. hab. n. med. Krzysztofa Gawędy

„Techniki artroskopowe nadgarstka” to książka napisana przez wybitnego eksperta w dziedzinie chirurgii ręki i nadgarstka. Jest to podręcznik, zawierający najnowsze pojęcia z zakresu artroskopii nadgarstka, z licznymi ilustracjami i omówieniem poszczególnych zabiegów krok po kroku. W ciągu ostatniej dekady artroskopia nadgarstka bardzo się rozwinęła; lepiej poznano patomechanizm chorób nadgarstka, co ma wpływ na dobór odpowiednich technik leczenia.     

Już od pierwszych stron książki Czytelnicy zdobywają wiedzę na temat instrumentarium i technik leczenia oraz poznają możliwości artroskopii w zakresie precyzyjnego obrazowania i oceny wewnętrznych struktur nadgarstka.

Każdy rozdział to szczegółowy przewodnik opisujący poszczególne etapy zabiegów – od momentu wykonania nacięć do chwili ich zamknięcia; opisom towarzyszą misternie wykonane ilustracje. Autor dzieli się swoimi wskazówkami klinicznymi i w sposób kompleksowy wyjaśnia leczenie konkretnych schorzeń obejmujących uszkodzenia i niestabilność więzadeł, złożone złamania, gangliony grzbietowej i dłoniowej części nadgarstka, zaawansowane stadium artrozy i uszkodzenia włóknisto-chrzęstne. Znajduje się tu również opis wskazań, ryzyka związanego z poszczególnymi zabiegami, szczególnych środków ostrożności oraz postępowania pooperacyjnego.

Zalety:

  • Szczegółowe opisy struktur anatomicznych
  • Przedstawienie wielu metod chirurgicznych (w odpowiednich przypadkach)
  • Zaprezentowanie nowych małoinwazyjnych technik artroskopowych
  • Zastosowanie implantów z węgla pirolitycznego oraz przeszczepów kości i ścięgna do rekonstrukcji
  • Analiza pooperacyjnego zakresu ruchów, stabilności i ogólnych wyników

Bez względu na to, czy sięgną po tę pozycję naukową doświadczeni chirurdzy czy też studenci ostatnich lat, to z pewnością będzie ona cennym źródłem wiedzy. Ponieważ przedstawia najnowocześniejsze techniki artroskopowe, książka ta jest obowiązkową pozycją dla wszystkich chirurgów ręki i nadgarstka, jak również chirurgów ortopedów i chirurgów plastycznych, a także rezydentów.

Profesor Christophe Mathoulin, MD, jest chirurgiem ręki i kończyny górnej, kierownikiem Oddziału Chirurgii Ręki w Clinique Jouvenet, Institut de la Main w Paryżu (Francja) oraz założycielem i Honorowym Prezesem Europejskiego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka (EWAS).

Spis treści


Współczesne metody leczenia urazów i chorób stawu łokciowego

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Pomysł napisania tej monografii wziął się z potrzeby stworzenia opracowania, które koncentrowałoby uwagę Czytelnika głównie na sposobach leczenia poszczególnych urazów czy patologii. Postanowiłem więc tej monografii nadać tytuł „Współczesne metody leczenia urazów i chorób stawu łokciowego”. (…)

Moje zainteresowanie problemami stawu łokciowego datuje się od 1992 roku. Wtedy to ówczesny, nieżyjący już, kierownik kliniki prof. Jan Orłowski, pokazując mi zdjęcie RTG chorego, u którego na dyżurze resekowano głowę kości promieniowej z powodu jej złamania, zapytał, czy nie zająłbym się tym tematem. Zająłem się... i obecnie mając już, śmiem powiedzieć, pewne doświadczenie w leczeniu urazów i chorób stawu łokciowego, postanowiłem napisać tę monografię.

Mam nadzieję, że pomoże ona chirurgom ortopedom leczyć z powodzeniem uszkodzone stawy łokciowe. Nie zawarłem w tej publikacji zagadnień dotyczących zapaleń, nowotworów i wad wrodzonych. Chciałbym także nadmienić, że w swoim opracowaniu przedstawiam problematykę dotyczącą chorych pełnoletnich.

Stanisław Pomianowski

Spis treści


Chirurgia ręki

Od lat 70. ubiegłego stulecia ukazało się kilka bardzo wartościowych podręczników w językach angielskim, francuskim i niemieckim, obejmujących cały zakres wiedzy niezbędnej do rozpoznawania i leczenia chorób z zakresu chirurgii ręki. W ciągu niemal półwiecza były one systematycznie aktualizowane i wznawiane, jednak powstawały także zupełnie nowe dzieła. W latach 90. ubiegłego stulecia książkę o chirurgii ręki napisał mój nauczyciel, prof. Bolesław Nagay, ale zakres zawartej tam wiedzy był dosyć ograniczony i nie doczekała się ona wznowienia. Do tej pory nie było odpowiednika tych podręczników, który byłby napisany w języku polskim przez polskich autorów i dostosowany do naszych specyficznych realiów. Tę lukę wypełnia prezentowana właśnie książka, napisana w 2016 roku przez zespół polskich specjalistów z dziedziny chirurgii ręki i adresowana do polskiego czytelnika.

Jako jej pomysłodawca i redaktor, pragnąłbym, aby stanowiła ona praktyczny przewodnik dla każdego, kto zajmuje się lub będzie zajmował rozpoznawaniem i leczeniem urazów i chorób kończyny górnej. Jest to podręcznik w pełnym tego słowa znaczeniu, zawierający praktyczne ilustracje anatomiczne i szczegółowe opisy techniki chirurgicznej takie, jakie można znaleźć w podręcznikach i atlasach chirurgii ręki wydanych w języku angielskim. Nie jest naszą (autorów) intencją powielanie wiedzy zawartej w tamtych pozycjach, chociaż w wielu punktach jest ona zbieżna – w końcu chirurgia jest taka sama na całym świecie. Jednak jest to podręcznik autorski, czyli przedstawiający indywidualne i specyficzne dla każdego z nas podejście do przedstawianych problemów zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych. Dlatego w niektórych elementach przedstawiana wiedza może się różnić od tej, którą Czytelnicy mogą znaleźć w innych opracowaniach. Jest ona jednak zgodna z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującą chirurgów ręki na całym świecie.

Mam nadzieję, że „Chirurgia ręki” spodoba się czytelnikom i będzie dla nich pomocą przede wszystkim w praktyce chirurgicznej, a może także w zdobywaniu w przyszłości dyplomu specjalisty w dziedzinie chirurgii ręki, polskiego lub europejskiego. Jest zredagowana w przejrzysty sposób, a jej poszczególne rozdziały są napisane w tej samej konwencji, prostym i przemawiającym do czytelnika językiem. Składam podziękowania wszystkim współautorom, bez których zaangażowania ta książka by nie powstała. To jest nasze wspólne dzieło, z którego – mam nadzieję – możemy być dumni.

Andrzej Żyluk