IX ZJAZD POLSKIEGO
TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI

15‒16 września 2017 roku
Park Inn by Radisson Kraków, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Rejestracja

KRAKÓW
15‒16 września 2017 r.
Park Inn by Radisson Kraków

Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
Streszczenie Wyślij

Program Zjazdu

 PIĄTEK  15.09.2017

7.45–17.45

Rejestracja uczestników

9.00–9.30

Otwarcie Zjazdu

9.30–9.45

Przerwa kawowa

9.45–11.15

Sesja I – Nadgarstek – Moderatorzy: David Warwick, Tomasz Mazurek

15 min

Time management for the busy surgeon

David Warwick

15 min

Ból po stronie łokciowej nadgarstka – analiza własnych przypadków

Tomasz Mazurek

7 min

Stawy rzekome kości łódeczkowatej u młodzieży – analiza 17 przypadków 

Kaja Giżewska-Kacprzak, Ireneusz Walaszek, Karolina Rosołowicz

7 min

Stawy rzekome kości łódeczkowatej – analiza 49 przypadków 

Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk 

7 min

Wyniki leczenia zwyrodnienia nadgarstka typu SNAC i SLAC przez wycięcie kości łódeczkowatej i artrodezę śródnadgarstkową 

Andrzej Żyluk, Agnieszka Mazur-Grzesiuk

7 min

Ocena i porównanie postępów rehabilitacji u pacjentów po zespoleniu złamania kości łódeczkowatej i leczeniu operacyjnym stawu rzekomego kości łódeczkowatej

Katarzyna Starsiak, Marta Lęcznar-Piotrowska, Anna Hudzik, Michał Rojek, Agnieszka Wańczyk

7 min

Wczesne wyniki osteotomii skracającej kości główkowatej w chorobie Kienbocka

Tobiasz Szajerka, Mateusz Głód, Maciej Paruzel, Jerzy Jabłecki

7 min

Percutaneous fixation of distal radial fractures with and without plaster splint immobilisation 

Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski, Agnieszka Mazur-Grzesiuk

15 min

Dyskusja

 

11.15–12.30

Sesja II – Nadgarstek – Moderatorzy: Martin Richter, Jerzy Gosk

15 min

Revision surgery in CMC1 osteoarthritis

Martin Richter

7 min

Średniookresowe wyniki trapezjektomii zmodyfikowaną metodą „krwiaka i rozciągnięcia” (hematoma and distraction) 

Joanna Malada, Tobiasz Szajerka, Mateusz Głód, Jerzy Jabłecki

7 min

Ocena skuteczności iniekcji kwasu hialuronowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej małych stawów 

Małgorzata Międzybłocka, Piotr Czarnecki

7 min

Leczenie zadawnionych, śródstawowych uszkodzeń V stawu nadgarstkowo-śródręcznego „artroplastyką stabilizacyjną” wg Dubert 

Zbigniew Chmiel

7 min

Przewlekłe bóle nadgarstka u dzieci i młodzieży diagnozowane i leczone metodą artroskopową – doświadczenia własne

Maciej Piotrowski, Klaudiusz Pobłocki, Filip Dąbrowski, Tomasz Mazurek

7 min

Izolowane urazy kompleksu chrząstki trójkątnej u dzieci i młodzieży – analiza 11 przypadków 

Karolina Rosołowicz, Ireneusz Walaszek, Kaja Giżewska-Kacprzak

7 min

Wyniki leczenia artroskopowego uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej z niestabilnością dalszego stawu promieniowo-łokciowego minimalny czas obserwacji – 2 lata

Maciej Klich, Katarzyna Białecka, Stanisław Pomianowski

7 min

Ocena wyników leczenia przewlekłej niestabilności stawu promieniowo-łokciowego dalszego u chorych operowanych metodą Adamsa

Karol Janczewski, Tomasz Mazurek, Ludomira Rzepecka-Wejs 

15 min

Dyskusja 

12.30–12.45

Przerwa kawowa

12.45–13.45

Sesja III – Ścięgna – Moderatorzy: Piotr Czarnecki, Marek Pieniążek

15 min

Dwuetapowa rekonstrukcja ścięgien zginaczy

Tomasz Mazurek

7 min

Skuteczność różnych technik szycia ścięgien zginaczy przegląd piśmiennictwa 

Andrzej Żyluk

7 min

Ocena biomechaniczna postępowania usprawniającego w niestabilności ECU – studium przypadku 

Marta Jokiel, Michał Harasymczuk, Piotr Ogrodowicz, Leszek Romanowski

7 min

Etiologia zwichnięć ścięgien prostowników palców długich ręki na poziomie stawów śródręczno-paliczkowych 

Zbigniew Chmiel

7 min

Rola fizjoterapeuty w procesie postępowania pooperacyjnego u osób z dysfunkcjami ręki po uszkodzeniach ścięgien 

Marek Pieniążek, Krzysztof Jamka,  Jakub Szczechowicz 

7 min

Teoretyczne możliwości usprawnienia czynności ręki część druga (zwierzęta i ptaki)

Stanisław Doleżal

10 min

Dyskusja 

13.4515.15

Przerwa na lunch i warsztaty*** 

1

Warsztaty mikrochirurgiczne na mikroskopach

Tomasz Mazurek, firma MEDGAL

2

Rola Xiapex w leczeniu choroby Dupuytrena

David Warwick, firma SOBI

3

Warsztaty USG nerwów

Berta Kowalska, Rafał Obuchowicz, firma KOSMED

4

Nowy system do skracania kości łokciowej APTUS Ulna Shortening System 2.5

Mariusz Bonczar, firma MEDARTIS

*** Warsztaty odbędą się w dwóch turach po 45 min: I tura – 13.30–14.15, II tura – 14.15–15.00.

15.1516.00

Sesja IV – Wady wrodzone – Moderatorzy: Andrzej Żyluk, Agnieszka Łabuć

7 min

Wady wrodzone kończyn górnych w korelacji z zespołami wad wrodzonych 

Agnieszka Łabuć, Tomasz Mazurek, Andrzej Ziętek

7 min

Zmiany naczyniowe kończyny górnej w materiale Oddziału 

Janusz Kaczmarzyk, Leszek Kaczmarzyk, Maciej Paruzel, Jerzy Jabłecki 

7 min

Ręka w zespole Marfana oraz w innych Marfanopodobnych elastopatiach dziedzicznych

Agnieszka Łabuć, Tomasz Mazurek, Joanna Grulkowska, Maciej Mysiorski

7 min

Pierwszy przeszczep ludzkiej ręki w wadzie wrodzonej – całkowitej agenezji ręki – opis przypadku z perspektywy 6 miesięcy

Adam Domanasiewicz, J. Martynkiewicz, P. Barć, M. Stępniewski, M. Pfanhauser, D. Kamińska, A. Hałoń, S. Kuliński, S. Manasterski, O. Gutkowska, E. Wagner, J. Gosk

7 min

Wrodzony brak kości promieniowej - trójpłaszczyznowa korekcja z użyciem minifiksatora zewnętrznego, radializacja, policyzacja i co dalej? 

Agnieszka Łabuć, Tomasz Mazurek, Andrzej Ziętek

10 min

Dyskusja 

16.0016.15

Przerwa kawowa

16.1517.45

Sesja V – Nerwy – Moderatorzy: Leszek Romanowski, Ireneusz Walaszek

15 min

Wykład wprowadzający

Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki

7 min

Rola USG w ocenie nerwu łokciowego u dzieci ze złamaniem nadkłykciowym kości ramiennej

Karol Janczewski, Tomasz Mazurek, Ludomira Rzepecka-Wejs

7 min

Leczenie objawów kauzalgicznych nerwów przedramienia za pomocą płatów skórno-tłuszczowych – doniesienie wstępne 

Tobiasz Szajerka, Mateusz Głód, Jerzy Jabłecki

7 min

Uszkodzenia splotu ramiennego jako powikłanie zwichnięcia przedniego stawu łopatkowo-ramiennego – wyniki leczenia operacyjnego w materiale własnym

Olga Gutkowska, Jacek Martynkiewicz, Jerzy Gosk 

7 min

Postępowanie fizjoterapeutyczne według metody „BP” w zespole cieśni kanału nadgarstka (z.c.k.n.) 

Beata Pruszkowska

7 min

Prospektywna analiza szczegółowych parametrów badania fizykalnego przed i po leczeniu operacyjnym zespołu kanału nadgarstka

Marcin Stopa, Tomasz Mazurek

7 min

Uwarunkowania skuteczności zastosowanej fizjoterapii u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału nadgarstka 

Krzysztof Jamka, Marek Pieniążek, Jakub Szczechowicz 

7 min

Porównanie stopnia wykształcenia czucia dotykiem w populacji osób z brakiem widzenia, niedoborem widzenia i u ludzi zdrowych

Filip Dąbrowski, Tomasz Mazurek, Maciej Piotrowski

7 min

Śródtorebkowy przebieg  nerwu międzykostnego tylnego  w okolicy nadgarstka w aspekcie obecności mechanoreceptorów

Tomasz Bonczar, Ewa Mizia, Joanna Filipowska, Krzysztof Tomaszewski, Tomasz Konopka, Mariusz Bonczar, Jerzy A. Walocha

7 min

Ocena wyników funkcji ręki po zabiegu przeniesienia ścięgien w hemiparezie spastycznej

Błażej Pruszczyński, Piotr Kozłowski, Andrzej Grzegorzewski

7 min

Uszkodzenie nerwów w przebiegu leczenia złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci 

Klaudiusz Pobłocki, Tomasz Mazurek, Filip Dąbrowski, Maciej Piotrowski

10 min

Dyskusja

17.4518.45

Walne zebranie członków PTChR

20.30

Kolacja towarzyska

SOBOTA 16.09.2017 

9.00–10.00

Hand Diploma, FESSH 

Martin Richter, Piotr Czarnecki

10.00–10.15

Przerwa kawowa

10.15–11.30

Sesja VI – Tematy wolne – Moderatorzy: Stanisław Pomianowski, Robert Rokicki

15 min

Alloplastyka stawu ramienno-promieniowego – porównanie różnych typów protez

Stanisław Pomianowski

7 min

Porównanie skuteczności znieczulenia miejscowego z niedokrwieniem farmakologicznym (WALANT) vs znieczulenia miejscowego z niedokrwieniem mechanicznym przy operacji zespołu kanału nadgarstka 

Zbigniew Szlosser

7 min

Znieczulenie WALANT(wide awake local anesthesia no tourniquet) nie upośledza widoczności w trakcie endoskopowej operacji zespołu cieśni nadgarstka – porównanie widoczności zapisów wideo endoskopowej operacji cieśni nadgarstka w znieczuleniu metodą Biera i WALANT

Tomasz Dolata, Mariusz Budny, Piotr Majewski, Dawid Łukasik, Waldemar Weiss

7 min

Aspekty techniczne i zakres możliwości zastosowania znieczulenia miejscowego z niedokrwieniem farmakologicznym (WALANT) w chirurgii ręki 

Zbigniew Szlosser

7 min

Wyniki funkcjonalne pacjentów po przeszczepie kończyny górnej w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Marcin Syrko, Jerzy Jabłecki, Aneta Arendarska-Maj 

7 min

Ocena skuteczności leczenia operacyjnego choroby Dupuytrena metodą przezskórnej fasciotomii – 3-letnie obserwacje 

Robert Rokicki, Michał Majewski, Miłosz Andrzejewski, Zbigniew Dudkiewicz

7 min

Artrodeza stawu PIP palca 5 jako opcjonalne leczenie przykurczu Dupuytrena 4 stopnia

Mateusz Głód, Jerzy Jabłecki

15 min

Dyskusja 

11.30–11.45

Przerwa kawowa

11.45–13.00

Sesja VII – Tematy wolne – Moderatorzy: Filip Dąbrowski, Cezary Linart

7 min

Kościozrost między kośćmi przedramienia  analiza przypadku 

Marta Lęcznar-Piotrowska, Michał Rojek, Agnieszka Wańczyk

7 min

Skuteczność unieruchomienia w rotacji zewnętrznej w leczeniu zachowawczym po repozycji zwichnięcia przedniego stawu łopatkowo-ramiennego – analiza literatury

Olga Gutkowska, Maciej Urban, Jerzy Gosk 

7 min

Rola terapii zajęciowej w pracy z dzieckiem z dysfunkcją kończyny górnej – studium przypadków

Aleksandra Kulis

7 min

Biomechaniczna ocena kończyny górnej zawodników street workout 

Paulina Zawadzka, Weronika Hańczewska, Jakub Myszkowski, Marta Jokiel, Leszek Romanowski

7 min

Trening propriocepcji i stabilizacji głębokiej w przypadkach zespołu Ehlersa-Danlosa 

Marta Jokiel, Anna Wawrzyniak, Piotr Ogrodowicz, Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski

7 min

Aspekty kliniczne wykorzystania termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego zlokalizowanego w kończynie górnej 

Szymon Wałejko, Tomasz Mazurek, Filip Dąbrowski

7 min

Ocena wpływu treningu i wybranych czynników, na szybkość i jakość wykonywania zadań na trenażerze endoskopowym 

Michał Łuczak, Marta Wiśniewska, Piotr Czarnecki, Maciej Kasprzyk, Marta Niezgoda, Nel Kaczmarek, Jakub Psiuk

7 min

Artroplastyka hemi-hamatum w leczeniu zastarzałych złamań paliczka środkowego palca z podwichnięciem w stawie PIP – doświadczenia własne

Filip Dąbrowski, Maciej Piotrowski, Klaudiusz Pobłocki, Tomasz Mazurek, Karol Janczewski

7 min

„Ręka muzyka” – prezentacja metody i wyniki wstępne analizy miograficznej 

Piotr Czarnecki, Marta Jokiel, Henryk Tritt, Leszek Romanowski

10 min

Dyskusja 

13.00–13.15

Przerwa kawowa

13.15–14.15

Sesja VIII – Replantacje – okrągły stół – Prowadzący: Mariusz Bonczar

15 min

Replantation of digits – management modification’s in treatment of severe trauma hand

Anna Chrapusta – referat wprowadzający

Dyskusja – ocena serwisu replantacyjnego – zalety i wady

Uczestnicy: Anna Chrapusta, Adam Domanasiewicz, Jerzy Jabłecki, Mirosław Kulmaczewski, Tomasz Mazurek, Leszek Romanowski, Andrzej Żyluk

14.15

Zakończenie Zjazdu